Skip to content
CO ROBIMY?
Edu mapa

Dołącz do nas!
Stwórzmy „Edu mapę” razem 🙂

Kliknij i wypełnij formularz zgłoszeniowy

Edu mapa to „szkoła poza szkołą” oferująca gotowe scenariusze lekcji dla uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych

Na mapie powiatu piaseczyńskiego poprowadziliśmy trasy i zaznaczyliśmy punkty, w których uczniowie zmierzą się z zadaniami z różnych przedmiotów. Stworzyliśmy narzędzie, które ułatwia nauczycielom wyjście z nauczaniem poza szkolne mury. Naszym celem jest wprowadzenie młodych ludzi w holistyczne rozumienie świata trasami ciekawych historycznie i przyrodniczo miejsc, wzbogaconych matematycznymi, fizycznymi czy chemicznymi wyzwaniami oraz pobudzenie kreatywności podczas językowych sztuczek czy malowniczych plenerów.

Wejdź na stronę mapaedukacyjna.pl. Nie musisz planować dalekich wycieczek do odległych muzeów. Wystarczy wydrukować scenariusz i ruszyć z klasą zdobywać wiedzę w najbliższej okolicy.

Wybierz trasę, wydrukuj scenariusze i zabierz swoich uczniów szlakami edukacyjnymi Góry Kalwarii, Konstancina-Jeziorny, Lesznowoli, Piaseczna, Prażmowa i Tarczyna. Czekają tam na nich wyzwania z geografii, przyrody, biologii, chemii, fizyki, matematyki, plastyki, języka polskiego, języków obcych, historii i WOS.

Podoba Ci się ten projekt?
Dołącz do nas!
Budujmy „Edu mapę” razem!


Kliknij i wypełnij formularz zgłoszeniowy

Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021–2030
Budząca się szkoła

Ruch Budzącej się szkoły powstał z potrzeby dzielenia się pasją zmieniania edukacji na lepsze. To inicjatywa skierowana do polskich szkół, które chcą się rozwijać, dla których ważne są relacje między nauczycielami i uczniami, które odważnie przechodzą drogę od kultury nauczania do kultury uczenia się, szukają metod rozwijających potencjał uczniów, opierając się na ich wewnętrznej motywacji, a nie na ocenianiu.

Dlatego w Budzącej się Szkole inspirujemy do zmian, dzielimy się dobrymi praktykami i uczymy się od siebie nawzajem jak w naszych szkołach, które działają w konkretnym otoczeniu zewnętrznym, stworzyć miejsce otwarte na rozwój szczęśliwych uczniów i szczęśliwych nauczycieli.

Spotykamy się, szkolimy, organizujemy konferencje. Zapraszamy do przyłączenia się do ruchu: www.budzacasieszkola.pl

Szpik pozwala ujść z życiem

To wspaniała akcja naszych wolontariuszy – młodzieży i nauczycieli ze szkoły No Bell, którzy przygotowują i prowadzą warsztaty informacyjno-edukacyjne w szkołach poświęcone białaczce oraz idei honorowego dawstwa szpiku. Do refleksji nad życiem, przy okazji tych spotkań, pobudza przejmujący spektakl przygotowany i grany przez młodzież pt. „Oskar i Pani Róża”.

Co roku, w listopadzie, w szkole, przy ogromnym wsparciu rodziców, organizowany jest Dzień Życzliwości połączony z Dniem Dawcy. To szkolne święto dobroczynności, podczas którego podarowane przez nauczycieli i rodziców własnoręcznie przygotowane dzieła sztuki są żywiołowo licytowane w trakcie aukcji. Dzięki zebranym w ten sposób funduszom Fundacja co roku finansuje zakup sprzętu do leczenia białaczki i wspiera edukację w tym temacie.

Dzięki współpracy z Fundacją DKMS wolontariusze podczas każdej dobroczynnej akcji rejestrują potencjalnych dawców szpiku.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego pełnego dobra dnia w No Bell

Szkoły, które chciałyby gościć naszą młodzież w ramach programu „Szpik pozwala ujść z życiem” zapraszamy do kontaktu mail biuro@fundacja.flow.edu.pl, tel. 788 073 073 oraz na facebooku:

Meblowanie
edukacji

Przestrzeń, w której przebywamy wpływa na komfort i efektywność uczenia się. Wspieramy szkoły, placówki edukacyjne w remontach, modernizacjach, w dostosowaniu wyposażenia do potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Zdjęcia projektu „Kącik rodzinny” w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach.

Akademia
Charakterów

Akademia Charakterów to program długotrwałego zaangażowania społecznego dla licealistów. Opiera się na kilku zasadach: trwa przez trzy lata nauki, wymaga zaangażowania w działania na rzecz drugiej osoby, ochrony środowiska, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności szkolnej.

W Akademii młodzież uczy się wytrwałości w realizacji celów – cechy niezbędnej w osiągnięciu powodzenia w życiu. Rozwija cztery kluczowe kompetencje, jakimi są: komunikacja, kooperacja, kreatywność i krytyczne myślenie. Nasz absolwent jest świadomy swojego wpływu na otoczenie, zna wspólnotę, w której żyje – zróżnicowanie grup społecznych i ich potrzeby oraz zjawiska w niej zachodzące.

Robiąc coś na rzecz innych zapewniamy sobie naturalne poczucie spełnienia, rośnie nasz dobrostan i poczucie własnej wartości.

Konkurs
Poznajmy się!

Do udziału w Konkursie „Poznajmy się” zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym z całej Polski. Celem konkursu jest poznanie osób reprezentujących którąś z mniejszości narodowych i kulturowych mieszkających w naszym kraju. Poprzez spotkania z ich osobistymi historiami, pasjami, zainteresowaniami, kuchnią, tradycją czy kulturą polscy uczniowie otwierają się na inność, przełamują stereotypy, odkrywają, że ta inność wcale nie jest taka „inna”, że jesteśmy do siebie bardzo podobni.

Uczestnicy konkursu przygotowują projekt, który pokaże efekty tych spotkań i rozpowszechniają je jak najszerszej grupie odbiorców. Temat pracy i jej forma zależą tylko od twórców. Liczymy na niczym nieograniczoną wyobraźnię.

Za nami już pierwsza edycja.

flow_wektory_small

© 2021 Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW. Wszystkie prawa zastrzeżone.