Skip to content

działaj z nami

Zapraszamy do współpracy szkoły, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe, przedsiębiorców i wszystkich tych, dla których nowoczesna edukacja, wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych, kulturowych młodych ludzi, bez względu na ich pochodzenie, narodowość czy religię, jest ważne.

Zapraszamy tych, którzy chcą zmieniać świat na lepszy, którzy czują odpowiedzialność za lokalne i globalne środowisko, za siebie i za drugiego człowieka.
Działalność Fundacji jest przedłużeniem działań statutowych szkoły No Bell i skupia się na inicjowaniu i wspieraniu innowacyjnych rozwiązań i wykorzystania nowoczesnych technologii w dziedzinie edukacji. Naszą uwagę kierujemy w stronę osób szczególnie uzdolnionych nie mogących realizować swoich celów ze względu na niedostatek środków finansowych oraz dzieci i młodzieży mających utrudniony dostęp do edukacji. Wychowujemy nasze dzieci w duchu obywatelskim i w ramach działań fundacji staramy się umacniać i upowszechniać postawy aktywnego współdziałania w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

SĄ Z NAMI
TWÓJ POMYSŁ
Masz pomysł? Napisz do nas

    flow_wektory_small

    © 2021 Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW. Wszystkie prawa zastrzeżone.