Edukacja ponad granicami

Do naszej akcji zbierania funduszy na stypendia dla dzieci uchodźczych przyłączył się Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego! 👏👏
Prawo do nauki to jedno z podstawowych praw człowieka (potwierdzają to m.in. art. 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Tak jak nikt nie jest nielegalny, tak też każde dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do edukacji i do wiedzy. Bez względu na dzielące nas podziały i granice, bez względu na jakiekolwiek polityczne względy.

Recommended Posts