Szkoła poza szkołą

Panta rhei! Sprawdzali to uczniowie z No Bell Szkoły Podstawowej, a towarzyszyli im nauczyciele z Istituto Comprensivo S.D’Acquisto w Cerveteri we Włoszech. Zastanawialiśmy się co i dlaczego się zmienia, idąc edumapowym szlakiem wzdłuż konstancińskich rzek – Jeziorki i Małej. Uczniom towarzyszyła refleksja nad wpływem człowieka na stan wody w rzekach, na klimat, refleksja nad zmianą.
Przy okazji nauczyliśmy się paru zwrotów po włosku: L’acqua – woda, Scorre – ucieka, płynie
Po rozwiązaniu każdego zadania, uczniowie otrzymywali część „tajemnicy”. Wszystkie elementy złożyły się w zdanie Mahatmy Gandhiego: „Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie”.
Nauczyciele i Nauczycielki! Korzystajcie z dostępnych gotowych scenariuszy lekcji w terenie www.mapaedukacyjna.pl
 
Projekt „Edu mapa” jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030
 

Recommended Posts