„Edu mapa” z dofinansowaniem w ramach konkursu NOWEFIO edycja 2021

Mamy to!!!!
Nasz projekt „Edu mapa” znalazł się wśród szczęśliwców, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu NOWEFIO edycja 2021 – Priorytet 2
Wraz z nauczycielami i społecznikami będziemy tworzyć mapę edukacji terenowej w powiecie piaseczyńskim dla wszystkich poziomów edukacji.
Dlaczego chcemy to robić?
Bo, z doświadczenia wiemy, że outdoorowa edukacja przynosi wiele korzyści uczniom i nauczycielom:
− sprzyja harmonijnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu,
− poprawia koordynację ruchową,
− regeneruje umysł i ciało,
− rozwija cechy motoryczne,
− pozwala doświadczać ryzyka,
− daje szansę sprawdzenia siebie,
− sprzyja rozwojowi kompetencji miękkich,
− buduje poczucie własnej wartości,
− zachęca do aktywności fizycznej w otoczeniu przyrody,
− wprowadza w holistyczne rozumienie świata.

Recommended Posts