Skip to content

Fascynujemy się wielorakimi aspektami i wymiarami edukacji. Przy czym największą wartością jest dla nas wolność rozumiana jako swoboda w podejmowaniu decyzji, jako możliwość i umiejętność kierowania własnym rozwojem, bez ograniczania wolności innych. Wolność, która pomaga nam być samodzielnymi, ale również tworzy przestrzeń dla rozwijania relacji z drugim człowiekiem, do harmonijnej współpracy z innymi, do odpowiedzialności za innych i za środowisko naturalne.

Lepsze jutro, wiemy o tym dobrze, jest uzależnione od jakości edukacji dzisiaj. Propagujemy innowacyjne rozwiązania edukacyjne, pomagamy uzdolnionym uczniom rozwijać ich potencjał, wspieramy w rozwoju dzieci i młodzież będące w szczególnie trudnej sytuacji finansowej. Naszą pasją jest edukacja. Naszym celem – wychowanie świadomego swych możliwości młodego człowieka o szerokich horyzontach, kreatywnego, sprawczego, przedsiębiorczego, otwartego na innych, dbającego o środowisko, w którym żyje.

Obserwujemy dokoła nas rzeczywistość, która nieustannie się zmienia, śledzimy wyniki badań naukowych m.in. w psychologii, kognitywistyce i neurodydaktyce, trzymamy rękę na pulsie najnowszych trendów w edukacji, współpracujemy z wieloma instytucjami naukowymi i edukacyjnymi, a także z biznesem. Zmieniamy siebie, wprowadzamy innowacje w naszej szkole, w przyjaznym otoczeniu rozwijamy i wychowujemy dzieci na świadomych i szczęśliwych ludzi.

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona, a wyobraźnia obejmuje cały świat”. Albert Einstein

Jedyna granica, jaką stawiamy naszej wyobraźni, to przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju, czyli uwzględnianie wpływu naszych decyzji na kwestie społeczne i środowiskowe.

LUDZIE FLOW
Prezeska Zarządu
Izabella Gorczyca

Fundatorka. Stworzyła markę No Bell obejmującą placówki edukacyjne, Instytut Innowacji Dydaktycznych, meble edukacyjne. Współzałożycielka ruchu „Budząca się Szkoła”. Uhonorowana m.in. tytułami „Kobieta Sukcesu Mazowsza” – 2017 r., „Kobieta Charyzmatyczna” – 2018 r.
Z edukacją jestem związana od końca lat 90. Moja szkoła No Bell otrzymała m.in. tytuły: „Innowatora Oświaty”, „Szkoły z mocą zmieniania świata”, a w międzynarodowym konkursie „Edumission 2017” – nagrodę dla najlepszej innowacyjnej szkoły na świecie. 

Moją misją jest kreowanie narzędzi pomagających wychować człowieka współodczuwającego z innymi, odpowiedzialnego, zaangażowanego. Po tych wszystkich latach wiem, że można tak organizować proces dydaktyczny, by był dla uczniów najprawdziwszą przygodą poznawczą. Z chęci i potrzeby jeszcze bardziej wielostronnego realizowania misji zrodziła się fundacja.

ZESPÓŁ

Menedżerka Projektów
Magdalena Urban

Absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, studiów podyplomowych z zarządzania na Politechnice Gdańskiej i Akademii Leona Koźmińskiego oraz certyfikowany tutor.

Ze szkołą No Bell jestem związana jako aktywny rodzic od 2007 roku, kiedy przyprowadziłam tu swoje dzieci. Wtedy zaczęła się moja fascynacja edukacją, wychowywaniem i zaangażowaniem społecznym. Od 2015 roku pomagam wychowankom domów dziecka rozpocząć dorosłe życie. W Fundacji mogę łączyć swoje doświadczenie zawodowe z wartościami, które są dla mnie ważne.

Społeczność No Bell
Wolontariusze

nobell.edu.pl uczy się wrażliwości na otaczający świat, ludzi, środowisko.
Uczennice i uczniowie, nauczycielki i nauczyciele oraz rodzice zaangażowani w ulepszanie świata. Działają poza schematami, z uśmiechem, energią i wyobraźnią. Pomagają, edukują, inspirują, bo czują się odpowiedzialni za siebie i za innych. W nobell.edu.pl uczą innych oraz siebie. Ty też możesz uczyć się rozwijać wrażliwość na otaczający świat, ludzi, środowisko naturalne.

RADA
FUNDACJI
Agnieszka Godlewska

Prezeska Zarządu Screen Network SA od 2017 r., wcześniej wiele lat na kierowniczych stanowiskach w branży reklamy zewnętrznej. Pod jej kierownictwem Screen Network, we współpracy z innymi organizacjami, zorganizowała wiele akcji społecznych, tj. „Bezpieczne wakacje”, kampanię promującą Polki zmieniające świat na lepsze, „Twoje Światła – Nasze bezpieczeństwo”, „Myśl Trzeźwo”, „Child Alert”, kampanię informacyjną dotyczącą ochrony przed koronawirusem czy SMOG ALERT. Kobieta z niesamowitą energią i uśmiechem na twarzy. Mama dwóch córek.

Katarzyna Gazdołek

Pedagożka, wieloletnia wychowawczyni – najpierw w przedszkolu, potem w Europejskiej Szkole Artystycznej w Mysiadle i obecnie w Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy. Zaangażowana w działania Gminy Konstancin-Jeziorna. Prowadzi gromadę zuchową przy szkole w Opaczy.
Praca z dziećmi jest dla niej ogromną przyjemnością. Dzięki niej może również spełniać swoje pasje, którymi są teatr, taniec, śpiew. Mama dwójki dzieci.

Anna Herman

Adwokatka. Pozazawodowo interesuje się literaturą dziecięcą, jej propagowaniem, a także problematyką dziedziczenia biedy. Aktywnie działa w akcjach na rzecz indywidualnych dzieci z ubogich środowisk oraz na rzecz domu dziecka w województwie świętokrzyskim.

STATUT

POBIERZ PLIKI PDF
ze statutem fundacji

flow_wektory_small

© 2021 Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW. Wszystkie prawa zastrzeżone.