Edumapowe spotkania

Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 6 w Opaczy. Zachęcaliśmy do wędrowania edukacyjnymi trasami naszej Edu mapy i twórczego udziału w jej dalszym rozwoju. Mamy nadzieję, że kolejni nauczy
ciele dołączą do naszego projektu. Zapraszamy wszystkich z powiatu piaseczyńskiego do wyprowadzania edukacji poza szkolne mury!
Gotowe scenariusze lekcji terenowych znajdziecie na mapaedukacyjna.pl

Recommended Posts