Myślenie krytyczne

Codziennie podejmujemy decyzje, dokonujemy wyborów, odróżniamy fakty od opinii. Pomaga nam w tym umiejętność krytycznego myślenia. Na co dzień jesteśmy konsumentami dóbr, usług czy informacji. Aby być świadomym odbiorcą musimy się zatrzymać, pomyśleć, a potem dopiero działać.

Ćwiczyliśmy te umiejętności na wyjątkowo twórczym i dynamicznym szkoleniu poprowadzonym przez Macieja Winiarka.

Fot. Maciej Winiarek

Recommended Posts