Przekazaliśmy sprzęt do ratowania życia

Wczoraj mieliśmy ogromną przyjemność przekazać sprzęt medyczny Instytutowi Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. To efekt fantastycznej energii i wielkich serc całej społeczności No Bell, które w szczególny sposób każdego roku wyrażają się w hojności podczas Dnia Życzliwości – ważnego święta w nobellowskim kalendarzu. Dochód z licytacji wyczarowanych rękami Uczniów, Rodziców i Nauczycieli oryginalnych, pięknych obrazów, fotografii, biżuterii, z targu rozmaitości z drugiej ręki i kawiarenki zdrowych pyszności przeznaczyliśmy na zakup sześciu pomp infuzyjnych do podawania leczenia cytostatycznego oraz dwóch mobilnych urządzeń do monitorowania pacjentów. Sprzęt do ratowania życia przekazaliśmy na ręce ratujące życie – prof. Ewy Lech-Marańdy, dyrektor IHIT i p. Marzeny Milczarek, pielęgniarki oddziałowej. Wirtualnie połączyła się z nami Magdalena Ołdakowska, która całą akcję organizowała i koordynowała, i której należą się ogromne podziękowania .

Recommended Posts