Start Akademii Charakterów

Wraz z liceum No Bell wystartowaliśmy z Akademią Charakterów, w której nasi licealiści będą ćwiczyć wytrwałość w długotrwałym zaangażowaniu na rzecz osób potrzebujących z różnych grup społecznych, ochrony środowiska oraz wartości demokratycznych. Młodzi ludzie będą mieli okazję poznać innych, ich potrzeby, obserwować zjawiska zachodzące we wspólnocie społecznej, w której żyją. To świetna okazja do rozwoju 4 kluczowych kompetencji: komunikacji, kooperacji, kreatywności i krytycznego myślenia. Absolwent naszej Akademii Charakterów to świadomy swojego wpływu na otoczenie obywatel.

Recommended Posts